Lista dotacji i dofinansowań jakie otrzymała firma LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz na realizację Projektów w ramach Funduszy Europejskich

„Wdrażanie innowacji procesowej w oparciu o autorską technologię „LEMICH-Turning, Milling&Quality” w "LEMICH" KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz.”

 

„LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz, informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu:

„Wdrażanie innowacji procesowej w oparciu o autorską technologię „LEMICH-Turning, Milling&Quality” w „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz.”.

W ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 3.3 Innowacje w MŚP.

Dane podstawowe:

Beneficjent: „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz
Numer Projektu: RPMA.03.03.00-14-j083/23
Całkowita wartość Projektu: 1 236 888,00 PLN.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 804 480,00 PLN.

Opis projektu:

Ogólnym założeniem projektu jest komercjalizacja opracowanych badań przeprowadzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowego rynku metalowego. Wdrażanie innowacji do własnej działalności, polegającej na zaoferowaniu znacząco udoskonalonych produktów, przełoży się na zwiększenie konkurencyjności firmy „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO na rynku międzynarodowym. Najważniejszym rezultatem, jaki planujemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, jest wdrożenie opracowanych udoskonalonych produktów przeznaczonych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Wymagające branże oczekują detali spełniających wysokie wymogi tolerancji wymiarowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości produktu.

Opracowana proekologiczna technologia wytwarzania wysokowytrzymałych i materiałooszczędnych detali o podwyższonych parametrach eksploatacji będzie miała wpływ na końcowe produkty podnosząc ich jakość i trwałość.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

„Innowacje techniczne w "LEMICH" KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO”

„LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO, informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu: „Innowacje techniczne w „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO”.
W ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
3.3 Innowacje w MŚP.

Dane podstawowe:
Beneficjent: „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO
Numer Projektu: PMA.03.03.00-14-c657/19
Całkowita wartość Projektu: 1.594.080,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 710.300,00 PLN.

Opis projektu:
Ogólnym założeniem projektu jest komercjalizacja opracowanych badań przeprowadzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowego rynku metalowego. Wdrażanie innowacji do własnej działalności, polegającej na zaoferowaniu znacząco udoskonalonych produktów, przełoży się na zwiększenie konkurencyjności firmy.
Najważniejszym rezultatem, jaki planujemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, jest wdrożenie opracowanych udoskonalonych produktów przeznaczonych dla niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.