„LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO, informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu: „Innowacje techniczne w „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO”.
W ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
3.3 Innowacje w MŚP.

Dane podstawowe:
Beneficjent: „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO
Numer Projektu: PMA.03.03.00-14-c657/19
Całkowita wartość Projektu: 1.594.080,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 710.300,00 PLN.

Opis projektu:
Ogólnym założeniem projektu jest komercjalizacja opracowanych badań przeprowadzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowego rynku metalowego. Wdrażanie innowacji do własnej działalności, polegającej na zaoferowaniu znacząco udoskonalonych produktów, przełoży się na zwiększenie konkurencyjności firmy.
Najważniejszym rezultatem, jaki planujemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, jest wdrożenie opracowanych udoskonalonych produktów przeznaczonych dla niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.