„Wdrażanie innowacji procesowej w oparciu o autorską technologię „LEMICH-Turning, Milling&Quality” w „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz”.

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz na rynku międzynarodowym.
Cel będzie osiągnięty poprzez wdrożenie do oferty firmy opracowanych wyników prac badawczo-rozwojowych a środkiem służącym do wdrożenia udoskonalonych produktów będzie zakup infrastruktury produkcyjnej, która posłuży do produkcji skomplikowanych detali spełniających wysokie wymogi tolerancji wymiarowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości produktu.

Beneficjent: „LEMICH” KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA I WYKONAWSTWO Michał Romanowicz.